Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w raku jelita grubego

Rola lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Rak jelita grubego w znaczącym stopniu przyczynia się do chorobowości i śmiertelności obserwowanych wśród Australijczyków. Wprowadzenie Narodowego Programu Badań Przesiewowych Nowotworów Złośliwych Jelit skupiło uwagę na roli lekarza rodzinnego w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Mimo to rosnąca rola lekarzy rodzinnych we wszystkich aspektach postępowania z rakiem jelita grubego pozostaje niedostatecznie zbadana.
Cel: W artykule przejrzano opublikowane piśmiennictwo dotyczące roli, jaką lekarz rodzinny ma do spełnienia i może mieć do spełnienia w wykrywaniu i postępowaniu z rakiem jelita grubego. Potwierdzone dane tego dotyczące znaleziono, przeszukując piśmiennictwo w bazach danych Medline, PubMed, potwierdzonych danych z badań epidemiologicznych oraz w najnowszych wytycznych.
Omówienie: Rola lekarza rodzinnego w postępowaniu z rakiem jelita grubego jest zróżnicowana. Niektórzy lekarze rodzinni odgrywają wiele ról: obrońcy, pomocnika, osoby wspierającej, nauczyciela i doradcy. Na rolę lekarza rodzinnego ma wpływ jego komunikowanie się ze specjalistą, lokalizacja praktyki oraz czynniki związane z pacjentem i lekarzem rodzinnym. Możliwe jest zwiększenie tej roli, szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie psychospołecznego wsparcia i udzielanie porad zarówno pacjentowi, jak i członkom jego rodziny.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.