Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uwarunkowania prawne klauzuli sumienia lekarzy

Streszczenie:
Tło: Rolą państwa i stanowionego prawa jest zagwarantowanie wolności postępowania zgodnie z sumieniem zarówno pacjentowi jak i lekarzowi oraz niedopuszczenie do sytuacji, gdy jedna ze stron narzuca drugiej swoje wartości moralne, eliminując jej autonomię postępowania lub stawiając w sytuacji bez wyjścia. Tak samo bowiem jak pacjent nie powinien stać się w leczeniu zależny od woli lekarza, tak i lekarz nie może być zdeprymowany światopoglądem swoich podopiecznych.
Omówienie: Klauzula sumienia to prawo lekarza do powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W artykule przedstawiono regulacje prawne powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem oraz związane z tym obowiązki informacyjne. Omówiono dorobek orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce na tle praktycznych problemów z korzystaniem przez polskie pacjentki z prawa do legalnej aborcji oraz dostępu do badań prenatalnych. Przedstawiono proponowany kierunek zmiany uwarunkowań prawnych lekarskiej klauzuli sumienia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.