Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Rola lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) to choroba psychiczna, która jest przyczyną wysokich wskaźników chorobowości i wiąże się często z długim opóźnieniem między początkiem objawów a uzyskaniem rozpoznania i leczenia.
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie niektórych kluczowych z perspektywy lekarza rodzinnego pytań klinicznych dotyczących wykrywania i postępowania w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych.
Omówienie: Lekarze rodzinni odgrywają zasadniczą rolę w rozpoznawaniu OCD, w ułatwianiu odpowiednio wczesnego dostępu do metod leczenia opartych na potwierdzonych danych oraz w zapewnianiu długotrwałej obserwacji i wsparcia dla pacjenta. Ekspozycja z powstrzymaniem reakcji oraz wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny to metody, dla których istnieją najsilniejsze potwierdzone dane dotyczące skuteczności leczenia u pacjentów z OCD.
Summary:
Background:
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental illness that causes high levels of morbidity and is commonly associatedwith long delays between onset of symptoms and access to diagnosis and treatment.
Objective: To address some of the key clinical questions about detecting and managing OCD from the general practice perspective.
Discussion: General practitioners play a crucial role in recognizing OCD, in facilitating timely access to evidence-based therapies and providing ongoing follow-up and support. Exposure and response prevention, and selective serotonin re-uptake inhibitors have the strongest evidence for efficacy in patients with OCD.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.