Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie brodawek zwykłych

Opcje i potwierdzone dane

Streszczenie:
Tło: Brodawki umiejscowione poza narządami płciowymi są częstym schorzeniem spotykanym w praktyce lekarza rodzinnego, dotyczącym pacjentów w każdym wieku. Jest wiele opcji leczenia, a pacjenci często leczą się sami środkami medycyny ludowej i tradycyjnej przed zgłoszeniem się do lekarza.
Cel: Artykuł stara się przedstawić jakość różnych metod leczenia oraz zalecenia i pełnić funkcję poradnika w leczeniu brodawek zwykłych.
Omówienie: Wiele brodawek zwykłych ustępuje spontanicznie, ale niektóre są oporne i wymagają dalszej terapii wykraczającej poza metody leczenia I rzutu. Ponieważ nie ma wytycznych dotyczących leczenia opornych brodawek, ważne jest rozważenie przez lekarza rodzinnego dostępnych potwierdzonych danych dotyczących skuteczności różnych opcji leczenia oraz przeciwwskazań.

Summary:
Background: Nongenital warts are a common condition seen in general practice, affecting patients of all ages. There are many treatment options and patients often self medicate with remedies from folklore or tradition before presenting to their doctor.
Objective: This article attempts to summarise the quality of different treatments and to provide recommendations and a quick reference for treating common warts.
Discussion: Many common warts will resolve spontaneously but others are recalcitrant and often require ongoing treatment beyond first line measures. Without definite guidelines for treating recalcitrant warts, it is important for the general practitioner to consider the available evidence for efficacy and contraindication of the various treatment options.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.