Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe

Streszczenie:
Tło: Pacjenci z migotaniem przedsionków, z zakrzepicą żył głębokich lub po przebytym zatorze tętnicy płucnej wymagają przewlekłej antykoagulacji. Prowadzenie leczenia doustnymi antykoagulantami (najczęściej acenokumarolem) jest niełatwe, indywidualnie zmienne i wiąże się z nadmiernym lub niedostatecznym hamowaniem tendencji do tworzenia się zakrzepów. Niektórzy lekarze rodzinni „mechanicznie” przepisują dawki leku zapisane wcześniej, narażając pacjenta na powikłania zakrzepowe lub krwotoczne.
Cel: Zwrócenie uwagi na możliwość poprawy jakości leczenia przeciwzakrzepowego.
Metoda: Przegląd aktualnego piśmiennictwa.
Omówienie: Najczęstszym powodem stosowania leków zmniejszających tendencje prozakrzepowe są dwa, dość często występujące schorzenia: migotanie przedsionków i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. W obu chorobach podstawowym lekiem w długotrwałej terapii jest doustny antykoagulant. W Polsce jest to najczęściej acenokumarol, a w Stanach Zjednoczonych warfaryna. W migotaniu przedsionków alternatywą dla doustnego antykoagulantu jest aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy. Niestety, jej działanie w zmniejszaniu ryzyka udaru mózgu jest dwa razy mniej skuteczne. W żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej alternatywą dla doustnego leku przeciwzakrzepowego są heparyny drobnocząsteczkowe. Są mniej wygodne w stosowaniu od środków doustnych, ponieważ wymagają iniekcji. Możliwe jest także wystąpienie reakcji alergicznych. Problemami związanymi ze stosowaniem doustnych antykoagulantów są duża zmienność osobnicza reakcji na te leki, zależność siły działania od ilości spożywanej witaminy K1 oraz duża liczba interakcji lekowych. Nowe leki doustne – bezpośrednie inhibitory aktywnego czynnika krzepnięcia X – będą prawdopodobnie w przyszłości interesującą alternatywą dla doustnych antykoagulantów. Rywaroksaban – przedstawiciel tej grupy leków – jest na razie zarejestrowany do profilaktyki przeciwzakrzepowej w operacjach stawu biodrowego i kolanowego. Można wkrótce oczekiwać rozszerzenia zarejestrowanych wskazań.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.