Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik „Po prostu nie czuję się dobrze”

Streszczenie:
Tło: W praktyce lekarza rodzinnego spotyka się wiele niezróżnicowanych chorób. U pacjentów z niejasnymi odczuciami ogólnego złego samopoczucia mogą występować: liczne niezwiązane z tym problemy, poważny, leżący u podłoża tego objawu stan patologiczny, wyraźny, ale niedający się określić stan patologiczny, żaden z dających się rozpoznać stanów patologicznych i/lub choroba pochodzenia psychicznego.
Cel: Artykuł zajmuje się postępowaniem z pacjentem, który czuje się „niezbyt dobrze”.
Omówienie: Ocenienie niezróżnicowanej choroby jest procesem złożonym i może wymagać więcej czasu niż 15 minut konsultacji. Pomocą w ukierunkowaniu wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych jest wzięcie pod uwagę wieku i płci pacjenta. Należy poszukiwać objawów alarmujących („czerwonych flag”) świadczących o poważnych zaburzeniach.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.