Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wtórne zaburzenia snu u osób w wieku podeszłym

Pytania praktyczne:
• Jakie praktyczne wnioski dla lekarzy POZ wynikają ze zrozumienia mechanizmu błędnego koła powiązań między zaburzeniami snu a chorobą afektywną jednobiegunową?
• Na jakie zaburzenia snu cierpią szczególnie pacjenci z otępieniem i z chorobą Parkinsona?
• Co wpływa na sen pacjentów pozostających w domach opieki?

Streszczenie:
Tło: U niektórych pacjentów zaburzenia snu mogą być spowodowane przez choroby współistniejące lub działania uboczne leków.
Cel: Omówienie wtórnych zaburzeń snu u osób w wieku podeszłym, ich tła patofizjologicznego, symptomatologii i możliwych metod leczenia.
Metoda: Pragmatyczny przegląd literatury, przeszukanie baz danych.
Omówienie: Dorośli w wieku ≥ 65. r.ż. cierpiący na różne schorzenia znajdują się w grupie ryzyka występowania zaburzeń snu. Więcej skarg i mniejszą satysfakcję związaną ze snem zgłaszali ci pacjenci, u których stwierdzano więcej schorzeń przewlekłych, w tym chorób serca, płuc, cukrzycę, a także ból lub nykturię. W odniesieniu do populacji starszych osób najczęstszą przyczyną bezsenności jest depresja. Z drugiej strony stwierdzono,
że rozpoznawana wyjściowo bezsenność może być związana z epizodem depresyjnym, który wystąpi w przyszłości. Zaburzenia snu są częste u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona lub Alzheimera. Czasami wyprzedzają inne objawy tych chorób.

Summary:
Background:
In some patients sleep disturbances can be caused by underlying medical conditions or side effects of medications.
Aim: To discuss secondary sleep disorders in the elderly, their background, symptoms and possible therapies.
Methods: Pragmatic literature review. Searches in electronic databases.
Results: Adults aged 65 years and above with chronic medical conditions are more likely to complain of difficulty in sleeping. More sleep complaints and a greater dissatisfaction with sleep has been reported by those with more chronic medical conditions, including cardiac and pulmonary diseases, pain, nocturia and diabetes. Considering older populations, depression is a most frequent reason of insomnia. On the other side, baseline insomnia has been found to be associated with future episode of depression. Sleep disturbances are common in patients with neurodegenerative diseases like Parkinson’s disease or Alzheimer’s disease, and sometimes they overtake other symptoms of these diseases.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.