Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Białkomocz u dzieci

Streszczenie:
Białkomocz występuje u dzieci często i może być objawem zarówno schorzenia łagodnego, jak i leżącej u jego podstaw poważnej choroby nerek lub choroby układowej. Białkomocz może wystąpić wtórnie do zaburzeń czynności kłębuszków lub cewek nerkowych. Chociaż zwykle zaleca się oznaczenie dobowego wydalania białka w moczu, w przypadku dzieci może być ono niepraktyczne. Dlatego przydatne może być określenie współczynnika białko/kreatynina w pierwszej porannej próbce moczu. Białkomocz przebiega zazwyczaj łagodnie, w formie białkomoczu przejściowego lub ortostatycznego. Utrzymujący się białkomocz może wiązać się z poważniejszymi chorobami nerek. Cechy kliniczne z wywiadu, badania fizykalnego i badań laboratoryjnych pomagają określić przyczynę. Leczenie powinno być ukierunkowane na przyczynę. Pacjenci z aktywnym osadem w moczu, utrzymującym się krwiomoczem, nadciśnieniem tętniczym, niedoborem składników układu dopełniacza, niewydolnością nerek z obniżonym wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego lub objawami przedmiotowymi i podmiotowymi sugerującymi chorobę zapalną naczyń mogą wymagać biopsji nerki oraz skierowania do nefrologa dziecięcego.

Summary:
Proteinuria is common in children and may represent a benign condition or a serious underlying renal disease or systemic disorder. Proteinuria may occur secondary to glomerular or tubular dysfunction. Although a 24-hour urine protein excretion test is usually recommended, it may be impractical in children. A spot, first-morning urine test for protein/creatinine ratio can be useful in this situation. Proteinuria is usually benign, in the form of transient or ortho­static proteinuria. Persistent proteinuria may be associated with more serious renal diseases. Clinical features from the history, physical examination, and laboratory tests help determine the cause of proteinuria. Treatment should be directed at the underlying cause. Patients with active urinary sediments, persistent and gross hematuria, hyperten­sion, hypocomplementemia, renal insufficiency with depressed glomerular filtration rate, or signs and symptoms suggestive of vasculitic disease may require a renal biopsy and referral to a pediatric nephrologist.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.