Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Alergiczny nieżyt nosa

Praktyczne strategie postępowania

Streszczenie:
Tło:
Alergiczny nieżyt nosa jest częstym schorzeniem mającym znaczący wpływ na jakość życia. Dostępne metody leczenia mogą bez trudu poprawić wyniki terapii nieżytu nosa oraz towarzyszących mu chorób alergicznych, takich jak astma oskrzelowa. Alergiczny nieżyt nosa jest nadal niedostatecznie rozpoznawany i zbyt rzadko leczony.
Cel: Artykuł omawia praktyczne strategie i oparty na potwierdzonych danych sposób postępowania w alergicznym nieżycie nosa.
Omówienie: Alergiczny i niealergiczny nieżyt nosa często współistnieją. Szczegółowy wywiad lekarski dotyczący ekspozycji na alergeny i jej związku z objawami ma decydujące znaczenie w zlecaniu i interpretacji badań diagnostycznych oraz dla podejmowania decyzji dotyczących postępowania. Niektóre działania polegające na unikaniu alergenów mogą być nieskuteczne i są niepotrzebnym obciążeniem dla pacjenta. Strategie o potwierdzonej skuteczności obejmują edukację pacjenta, podawanie steroidów donosowych i immunoterapię („odczulanie”). Lekarze rodzinni odgrywają zasadniczą rolę w tych trzech strategiach, a także we wspieraniu pacjentów i ich rodzin podczas samodzielnego postępowania w tym często przewlekłym schorzeniu.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.