Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ból pleców, klatki piersiowej i brzucha

Czy jest to ból odniesiony z kręgosłupa?

Streszczenie:
Tło:
W przypadku pacjentów z bólem pleców, klatki piersiowej lub brzucha odróżnienie przyczyn związanych z układem mięśniowo-szkieletowym od przyczyn niezwiązanych z tym układem może być trudne.

Cel:
W artykule omówiono mechanizmy odniesionegoI bólu mięśniowo-szkieletowego oraz kluczowe cechy kliniczne ułatwiające lekarzowi praktykowi odróżnienie takiego bólu od bólu niemającego związku z układem mięśniowo-szkieletowym, sugerując właściwe postępowanie.
Omówienie:
Rozkład bólu odniesionego ze struktur mięśniowo-szkieletowych w obrębie pleców został dobrze udokumentowany dzięki eksperymentalnie wywoływanym doznaniom bólowym. Kluczowe cechy z wywiadu wskazujące na ból odniesiony z kręgosłupa to: ból pojawiający się przy ruchach ciała, tkliwość i zwiększone napięcie struktur mięśniowo-szkieletowych na poziomie segmentu rdzeniowego unerwiającego bolesną okolicę oraz brak objawów lub jedynie niewielka liczba objawów sugerujących przyczynę pochodzącą spoza układu mięśniowo-szkieletowego. Badania radiologiczne mają często niewielką wartość w potwierdzaniu mięśniowo-szkieletowej przyczyny bólu. Dobra odpowiedź na leczenie ukierunkowane na mięśniowo-szkieletowe źródło bólu przemawia za rozpoznaniem bólu odniesionego z układu mięśniowo-szkieletowego, ale nie potwierdza go ostatecznie.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.