Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ostra biegunka u dzieci

Podsumowanie aktualnych wytycznych europejskich

Pytania praktyczne:
• Kiedy należy skierować do szpitala dziecko chore na ostrą biegunkę?
• Jakie postępowanie lecznicze należy wdrożyć u dziecka chorego na ostrą biegunkę?
• Czy szczepionkę przeciwko rotawirusom można zastosować u wcześniaka?

Streszczenie:
Tło:
W maju 2014 r. opublikowane zostały aktualne wytyczne postępowania w ostrej biegunce, opracowane przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Europejskie Towarzystwo Chorób Infekcyjnych Dzieci.
Cel: Omówienie najważniejszych zaleceń postępowania w ostrej biegunce u dzieci poniżej 5. r.ż., ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń istotnych dla lekarza rodzinnego.
Metoda: Omówienie wytycznych i przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: U dzieci poniżej 5. r.ż. dominują infekcje wywołane przez wirusy (rotawirusy i norowirusy). Ustalenie czynnika etiologicznego ostrej biegunki zwykle nie jest konieczne, gdyż nie zmienia to postępowania diagnostycznego. Podstawą leczenia jest nawadnianie, najlepiej drogą doustną (doustne płyny nawadniające). W przypadku niepowodzenia podawania płynów drogą doustną należy rozważyć nawadnianie dojelitowe, realizowane przez sondę nosowo-żołądkową. Tę metodę nawadniania należy zaproponować przed nawadnianiem dożylnym. Drugim istotnym elementem terapii jest żywienie. W leczeniu ostrej biegunki u dzieci można rozważyć – jako leczenie wspomagające – stosowanie probiotyków o udokumentowanym działaniu (np. Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii), racekadotrylu lub smektynu dwuoktanościennego. Nie należy rutynowo stosować leków przeciwdrobnoustrojowych. W zapobieganiu biegunce podstawową rolę odgrywa szczepienie przeciwko rotawirusom.
Summary:
Background:
In May 2014, the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) and the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID) published updated guidelines for the management of acute gastroenteritis (AGE).
Aim: To summarize current recommendations on the management of acute gastroenteritis in children under 5 years old with special emphasis on issues pertinent to family physicians.
Methods: Review of current guideline.
Discussion: In children younger than 5 years, viruses (rota- and norovirus) are the most frequent etiological agents. Generally, no specific diagnostic workup is required. Oral rehydration with hypoosmolar solution is the key treatment. When oral treatment is not feasible, enteral rehydration by nasogastric route is the preferred method, and should be offered before intravenous rehydration. Regular feeding is the second key treatment. The use of specific probiotics, such as Lactobacillus GG and Saccharomyces boulardii, may be considered in the management of children with AGE in addition to rehydration. The use of diosmectite or racecadotril can also be considered. Antimicrobial therapy should not be used routinely. Antirotavirus vaccination is an effective prevention of AGE caused by rotavirus.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.