Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Choroba kociego pazura

Streszczenie:
Choroba kociego pazura jest częstym zakażeniem, które zazwyczaj objawia się jako łagodna limfadenopatia. Powinno stanowić element rozpoznania różnicowego gorączki nieznanego pochodzenia oraz każdego zespołu klinicznego obejmującego limfadenopatię. Zakażenie jest przenoszone przy pogryzieniu lub podrapaniu skóry przez bezobjawowe koty, zakażone bakteriami Bartonella henselae, które obecne są w ich ślinie. Kocie pchły są odpowiedzialne za transmisję horyzontalną choroby pomiędzy kotami, a od czasu do czasu nosiciele stawonogi (pchły lub kleszcze) mogą przenosić chorobę na ludzi. Choroba kociego pazura jest powszechnie rozpoznawana u dzieci, ale mogą się z nią zgłaszać także dorośli. Drobnoustrój będący przyczyną choroby, B. henselae, trudno hodować. Do rozpoznania najczęściej dochodzi się na podstawie danych z wywiadu, wskazujących na narażenie na kontakt z kotami, oraz na podstawie badania serologicznego: wysokie (powyżej 1:256) miano przeciwciał IgG przeciwko B. henselae. Większość przypadków choroby kociego pazura ma charakter samoograniczający się i nie wymaga leczenia antybiotykiem. Jeżeli podejmuje się decyzję o leczeniu antybiotykiem, warto zastosować azitromycynę: w jednym niewielkim badaniu wykazano, że przyspiesza powrót do zdrowia. Rzadko zdarza się, że choroba kociego pazura występuje w postaci bardziej rozsianej, z powiększeniem wątroby i śledziony oraz z zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych lub z naczyniakowatością bakteryjną u pacjentów z AIDS.

Summary:
Cat-scratch disease is a common infection that usually presents as tender lymphadenopathy. It should be included in the differential diagnosis of fever of unknown origin and any lymphadenopathy syndrome. Asymptomatic, bactere­mic cats with Bartonella henselae in their saliva serve as vectors by biting and clawing the skin. Cat fleas are respon­sible for horizontal transmission of the disease from cat to cat, and on occasion, arthropod vectors (fleas or ticks) may transmit the disease to humans. Cat-scratch disease is commonly diagnosed in children, but adults can present with it as well. The causative microorganism, B. henselae, is difficult to culture. Diagnosis is most often arrived at by obtaining a history of exposure to cats and a serologic test with high titers (greater than 1:256) of immunoglobulin G antibody to B. henselae. Most cases of cat-scratch disease are self-limited and do not require antibiotic treatment. If an antibiotic is chosen, azithromycin has been shown in one small study to speed recovery. Infrequently, cat-scratch disease may present in a more disseminated form with hepatosplenomegaly or meningoencephalitis, or with bacillary angiomatosis in patients with AIDS.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.