Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Oparzenia leczone pozaszpitalnie

Zapobieganie i opieka

Streszczenie:
Postępowanie w przypadku większości urazów oparzeniowych może być prowadzone w warunkach pozaszpitalnych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wysiłki podejmowane w ramach prewencji oparzeń mogą istotnie zmniejszać ich częstość, szczególnie u dzieci. Postępowanie w oparzeniach należy prowadzić tak samo, jak w przypadku każdego innego urazu, przeprowadzając ocenę wstępną i dodatkową. Oparzenia powierzchowne można leczyć środkami stosowanymi miejscowo: lotionami, miodem, aloesem zwyczajnym lub maścią z antybiotykiem. Oparzenia niepełnej grubości skóry należy leczyć za pomocą miejscowego środka przeciwdrobnoustrojowego lub opatrunku okluzyjnego o właściwościach chłonnych, co pomoże zmniejszyć nasilenie bólu, sprzyja gojeniu się rany oraz zapobiega jej wysuszeniu. Standardową metodą leczenia jest stosowana miejscowo sól srebrowa sulfadiazyny, jednak nowsze opatrunki okluzyjne mogą zapewniać szybsze gojenie się i są często bardziej efektywne względem kosztów. Lekarze powinni często kontrolować pacjentów po urazie oparzeniowym i znać wskazania do kierowania do specjalisty leczenia oparzeń.

Summary:

Most burn injuries can be managed on an outpatient basis by primary care physicians. Prevention efforts can significantly lower the incidence of burns, especially in children. Burns should be managed in the same manner as any other trauma, including a primary and secondary survey. Superficial burns can be treated with topical application of lotions, honey, aloe vera, or antibiotic ointment. Partial-thickness burns should be treated with a topical antimicrobial agent or an absorptive occlusive dressing to help reduce pain, promote healing, and prevent wound desiccation. Topical silver sulfadiazine is the standard treatment; however, newer occlusive dressings can provide faster healing and are often more cost-effective. Physicians must reevaluate patients frequently after a burn injury and be aware of the indications for referral to a burn specialist.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.