Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej u dorosłych

Aktualizacja wytycznych GINA 2008

Streszczenie:
Tło:
Częstość występowania astmy oskrzelowej na całym świecie wzrasta, a zróżnicowanie rozpowszechnienia jej objawów między krajami zmniejsza się. Przyjęta przed trzema laty strategia leczenia astmy (GINA 2006)1, oparta na zasadzie osiągania i utrzymywania długotrwałej kontroli tej choroby u każdego pacjenta, jest kosztowna, ale koszt nieleczenia astmy we właściwy sposób jest znacząco większy.2
Cel: Przedstawienie postępowania z astmą oskrzelową u dorosłych w codziennej praktyce w świetle zaktualizowanych międzynarodowych wytycznych GINA 2008.3
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Globalna Inicjatywa na rzecz Astmy (Global Initiative for Asthma, GINA) opracowała najnowszą aktualizację wytycznych w grudniu 2008 r.3 Uwzględnia ona wyniki przeglądu wszystkich artykułów opublikowanych pomiędzy 1 lipca 2007 r. a 30 czerwca 2008 r., które według ekspertów miały wpływ na treść wcześniej sformułowanych zaleceń dotyczących leczenia i prewencji astmy. Za parametr decydujący o wyborze terapii przyjmuje się osiągnięcie dobrej kontroli astmy u każdego pacjenta, co w praktyce oznacza niewystępowanie zaostrzeń ani żadnych ograniczeń aktywności życiowej, osiąganie prawidłowych wartości parametrów czynności płuc oraz dopuszczenie obecności minimalnych objawów podmiotowych i sporadycznego przyjmowania leków doraźnych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.