Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wyprysk kontaktowy

Pytania praktyczne:
• Jakie są ogólne zasady diagnostyki wyprysku kontaktowego?
• Jakie zalecenia w zakresie profilaktyki należy przekazać pacjentowi z przewlekłym wypryskiem kontaktowym rąk?
• Jakie wskazówki będą pomocne w codziennym funkcjonowaniu pacjentowi uczulonemu na nikiel?

Streszczenie:
Tło:
Wyprysk kontaktowy to najczęstsza postać choroby skóry, spotykana zarówno w poradniach dermatologicznych, jak i lekarzy rodzinnych.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie aspektów epidemiologicznych, patogenetycznych, jak również różnorodnych prezentacji klinicznych wyprysku kontaktowego na podstawie własnych doświadczeń z praktyki lekarskiej.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa
Omówienie: Wyprysk kontaktowy dotyczy od 1 do 10% populacji na całym świecie i może mieć zarówno charakter alergiczny, jak i niealergiczny. Złotym standardem w diagnostyce wyprysku alergicznego jest wykonanie testów płatkowych w specjalistycznych ośrodkach alergologicznych/dermatologicznych. Kluczowe jest unikanie kontaktu z czynnikami drażniącymi skórę. Bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka, czyli stosowanie emolientów w celu utrzymania prawidłowego działania bariery naskórkowej. Lekiem pierwszego rzutu są miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe, które powinny być nakładane na skórę nie częściej niż raz dziennie. Diagnostykę różnicową oraz dostępne opcje terapeutyczne przedstawiono w sposób syntetyczny, aby jak najlepiej służyć pomocą lekarzowi podstawowej opieki medycznej w codziennej praktyce.  
Summary:
Background:
Contact dermatitis is the most commonly encountered type of skin disease both in dermatological outpatient departments and in the general practice.
Aim: The aim of this work is to present epidemiologic and pathogenetic aspects together with enormous clinical diversity of contact dermatitis based on personal medical experience.
Method: Literature review.
Discussion: Contact dermatitis is encountered in 1-10% of the human population worldwide and could be allergic or non-allergic in nature. Patch tests, performed in referential allergological/dermatological centers, are the gold standard in the diagnostic process of an allergic contact dermatitis. Avoidance of irritating factors plays a key role. Application of emollients allowing a proper activity of the dermo-epidermal barrier is extremely important. Local steroids are the first line therapy in contact dermatitis. Of note they should be applied not more often than one a day. Differential diagnosis and available therapeutic options will serve as a concise everyday reference to every general practitioner.  

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.