Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Podejście diagnostyczne do przewlekłych zaparć u dorosłych

Streszczenie:
Zaparcia są tradycyjnie definiowane jako trzy lub mniej wypróżnień w ciągu tygodnia. Czynniki ryzyka zaparć obejmują: płeć żeńską, starszy wiek, brak aktywności fizycznej, spożywanie małej liczby kalorii, dietę niskobłonnikową, niski dochód, niski poziom edukacji oraz przyjmowanie dużej liczby leków. Przewlekłe zaparcia klasyfikuje się jako czynnościowe (pierwotne) lub wtórne. Zaparcia czynnościowe można podzielić na zaparcia z prawidłowym i zwolnionym pasażem treści jelitowej oraz zaburzenie mechanizmu defekacji (outlet constipation). Możliwe przyczyny wtórnych zaparć obejmują stosowanie leków oraz schorzenia somatyczne, takie jak niedoczynność tarczycy lub zespół jelita drażliwego. Wątłe osoby starsze mogą zgłaszać się z nieswoistymi objawami w postaci majaczenia, jadłowstrętu oraz pogorszenia funkcjonowania. Ocena pacjenta z zaparciami obejmuje zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania fizykalnego w celu wykluczenia alarmujących objawów podmiotowych i przedmiotowych. Objawy alarmujące obejmują oznaki krwawienia, niezamierzoną utratę masy ciała, niedokrwistość z niedoboru żelaza, ostry początek zaparć u starszych pacjentów oraz wypadanie odbytnicy. Pacjenci z jednym podmiotowym lub przedmiotowym objawem alarmującym lub więcej wymagają szybkiej oceny. Uzasadnione może być skierowanie do specjalisty w celu przeprowadzenia dodatkowej oceny i badań diagnostycznych.

Summary:
Constipation is traditionally defined as three or fewer bowel movements per week. Risk factors for constipation include female sex, older age, inactivity, low caloric intake, low-fiber diet, low income, low educational level, and taking a large number of medications. Chronic constipation is classified as functional (primary) or secondary. Functional constipation can be divided into normal transit, slow transit, or outlet constipation. Possible causes of secondary chronic constipation include medication use, as well as medical conditions, such as hypothyroidism or irritable bowel syndrome. Frail older patients may present with nonspecific symptoms of constipation, such as delirium, anorexia, and functional decline. The evaluation of constipation includes a history and physical examination to rule out alarm signs and symptoms. These include evidence of bleeding, unintended weight loss, iron deficiency anemia, acute onset constipation in older patients, and rectal prolapse. Patients with one or more alarm signs or symptoms require prompt evaluation. Referral to a subspecialist for additional evaluation and diagnostic testing may be warranted.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.