Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznawanie i leczenie paciorkowcowego zapalenia gardła

Streszczenie:
Do częstych objawów podmiotowych i przedmiotowych paciorkowcowego zapalenia gardła* należą: ból gardła, temperatura powyżej 38ºC, naloty/wysięki na migdałkach podniebiennych oraz powiększenie węzłów chłonnych szyjnych. Kaszel, katar i biegunka występują częściej przy wirusowym zapaleniu gardła. Testy diagnostyczne obejmują posiew z gardła oraz szybki test wykrywający antygen grupowy S. pyogenes. Posiew z gardła uważany jest za standard w badaniach diagnostycznych, chociaż czułość i swoistość szybkich testów znacznie się poprawiła. Zmodyfikowana skala Centora ułatwi lekarzom podjęcie decyzji, którzy pacjenci nie wymagają badań diagnostycznych, którzy wymagają wykonania posiewu z gardła/szybkiego testu wykrywającego antygen paciorkowcowy, a którzy empirycznej antybiotykoterapii. Leczeniem z wyboru jest penicylina (10 dni terapii doustnej lub jedna iniekcja domięśniowa penicyliny benzatynowej): nie jest droga, ma wąskie spektrum działania i jest skuteczna. Amoksycylina jest równie skuteczna i lepiej smakuje. U pacjentów z nadwrażliwością na penicylinę można zastosować erytromycynę lub cefalosporyny pierwszej generacji. Donosi się o zwiększonej częstości niepowodzeń leczenia penicyliną zakażeń paciorkowcami β-hemolizującymi grupy A (GABHS). Chociaż aktualne wytyczne zalecają zastosowanie cefalosporyn pierwszej generacji u osób z nadwrażliwością na penicylinę, niektórzy eksperci zalecają stosowanie tej grupy leków u wszystkich pacjentów bez alergii z uwagi na lepsze wskaźniki eradykacji zakażeń GABHS oraz na skuteczność względem przewlekłego nosicielstwa tych bakterii. Przewlekła kolonizacja GABHS występuje powszechnie pomimo właściwego stosowania antybiotykoterapii. U przewlekłych nosicieli występuje niskie ryzyko przeniesienia choroby lub rozwoju inwazyjnych infekcji spowodowanych przez GABHS i na ogół leczenie takich osób nie jest konieczne. Niewiele wiadomo, czy tonsillektomia lub adenoidektomia zmniejsza zapadalność na zapalenie gardła wywołane przez GABHS. Obecnie korzyści takiego zabiegu są zbyt małe, aby mieć przewagę nad związanymi z tą terapią kosztami i zagrożeniami związanymi z zabiegiem chirurgicznym.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.