Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Lekarskie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny

Streszczenie:
Tło: Lekarz może uzyskać świadectwo potwierdzające posiadanie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Zdobycie umiejętności w zakresie orzecznictwa lekarskiego jest niezbędne dla uzyskania niektórych uprawnień orzeczniczych, np. do wydawania opinii dotyczących oceny niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Cel: Artykuł przybliża zasady szkolenia lekarzy w danej specjalności lekarskiej, tryb uzyskiwania świadectwa (certyfikatu) potwierdzającego uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i koszty z tym związane, a także warunki uznawania szkoleń odbytych za granicą.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.