Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Niedosłuch u osób starszych

Streszczenie:
Niedosłuch dotyczy blisko jednej trzeciej osób dorosłych między 61.-70. r.ż. i ponad 80% osób powyżej 85. r.ż. U mężczyzn niedosłuch jest zwykle bardziej nasilony i pojawia się wcześniej niż u kobiet. Najczęściej występuje uszkodzenie słuchu związane z wiekiem (głuchota starsza) jednak wiele schorzeń może wpływać na przenoszenie wibracji dźwiękowych do ucha wewnętrznego oraz ich konwersję do impulsów elektrycznych w celu dalszego przewodzenia do mózgu. U dorosłych powyżej 50.-60. r.ż. zaleca się badania przesiewowe w kierunku niedosłuchu. Badania przesiewowe w gabinecie lekarskim obejmują badanie słuchu szeptem oraz audioskopię. Starsi pacjenci, którzy przyznają, że mają trudności w słyszeniu, mogą być bezpośrednio kierowani na badanie audiometryczne. W wywiadzie można wykryć czynniki ryzyka niedosłuchu, szczególnie narażenie na hałas i stosowanie leków ototoksycznych. W badaniu przewodu słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej można wykryć przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego. W celu potwierdzenia niedosłuchu wymagane jest badanie audiometryczne. Dorosłych zgłaszających się z nagłym idiopatycznym niedosłuchem odbiorczym należy skierować do specjalisty w celu pilnej oceny. Postępowanie w niedosłuchu zależy od leżącej u jego podłoża przyczyny, przede wszystkim zatkania przewodu słuchowego zewnętrznego (w tym przez woskowinę) oraz stosowania leków ototoksycznych. Resztki słuchu należy optymalizować poprzez stosowanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie oraz programy rehabilitacyjne. U wybranych pacjentów wskazane są implanty chirurgiczne. Poważne bariery dla poprawy słyszenia u starszych dorosłych obejmują: brak rozpoznania niedosłuchu, pogląd, że niedosłuch jest naturalną częścią procesu starzenia się lub że nie jest możliwy do leczenia, oraz niestosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących aparatów słuchowych ze względu na stygmatyzację, niewygodę, rozczarowujące początkowe wyniki ich stosowania lub inne czynniki.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.