Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rola lekarza rodzinnego w opiece paliatywnej nad dziećmi

Streszczenie:
Tło: Pediatryczna opieka paliatywna jest wielopłaszczyznową formą opieki świadczoną dziecku z ograniczającym życie schorzeniem i jego rodzinie. Zespół lekarza rodzinnego wraz z zespołem hospicjum jest równorzędnym partnerem w opiece nad nieuleczalnie chorym dzieckiem.
Cel: Przedstawienie najważniejszych zagadnień i problemów dotyczących domowej opieki paliatywnej.
Omówienie: Założenia medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej opierają się na holistycznej formie opieki nad chorym i jego rodziną. Różnice pomiędzy pediatryczną opieką paliatywną a opieką paliatywną nad dorosłymi wynikają ze specyfiki chorób wieku rozwojowego. Najczęściej do domowej opieki hospicyjnej kierowane są dzieci z ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, letalnymi i nieuleczalnymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, wadami wrodzonymi, wrodzonymi błędami metabolizmu. Choroby nowotworowe stanowią mniejszość schorzeń w populacji dzieci przebywających w hospicjach domowych. Odrębny problem stanowią pacjenci, którzy nie spełniają kryteriów przyjęcia do hospicjum i których należałoby objąć opieką długoterminową. Grupę tę stanowią najczęściej chorzy z przewlekłym schorzeniem neurologicznym o niepostępującym przebiegu. Opieka paliatywna zakłada również troskę o najbliższych po śmierci pacjenta. Jedynie ścisła współpraca pomiędzy zespołem lekarza rodzinnego a zespołem hospicjum jest w stanie zagwarantować nieuleczalnie choremu dziecku i jego rodzinie holistyczną formę opieki.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.