Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Grzybica paznokci

Obecne trendy w diagnostyce i leczeniu

Streszczenie:
Grzybica paznokci jest grzybiczym zakażeniem paznokci, będącym przyczyną ich przebarwień, pogrubienia oraz oddzielenia od łoża paznokcia. Choroba występuje u 10% osób populacji ogólnej, 20% osób > 60. r.ż. oraz u 50% osób > 70. r.ż. Przyczyną są różne mikroorganizmy, ale najczęściej dermatofity. Postawienie właściwej diagnozy obejmuje badanie fizykalne i pod mikroskopem oraz posiew. Ocena histopatologiczna z użyciem kwasu nadjodowego oraz odczynnika Shiffa zwiększa czułość wykrycia infekcji. Leczenie jest nakierowane na eradykację mikroorganizmu wywołującego grzybicę oraz powrót paznokcia do normalnego wyglądu. Najbardziej skuteczną metodą leczenia są systemowe leki przeciwgrzybicze, przy czym w metaanalizie wykazano odsetek eradykacji zakażenia grzybiczego wynoszący dla terbinafiny 76%, 63% dla itrakonazolu przy dawkowaniu pulsowym, 59% dla itrakonazolu przy dawkowaniu ciągłym oraz 48% dla flukonazolu. Jednoczesne oczyszczenie paznokci z martwych i zrogowaciałych tkanek zwiększa wskaźnik wyleczeń. Miejscowa terapia, z użyciem ciklopiroksu, jest mniej skuteczna; częstość niepowodzeń przekracza tutaj 60%. Ocenie poddano również kilka metod leczenia dostępnych bez recepty. Laseroterapia i terapia fotodynamiczna są obiecującymi metodami leczenia opartymi na ocenie in vitro, ale potrzebna jest większa liczba badań klinicznych. Pomimo leczenia częstość nawrotów grzybicy paznokci wynosi 10-50% – jako wynik ponownej infekcji lub braku wyleczenia zakażenia pierwotnego.

Summary:
Onychomycosis is a fungal infection of the nails that causes discoloration, thickening, and separation from the nail bed. Onychomycosis occurs in 10% of the general population, 20% of persons older than 60 years, and 50% of those older than 70 years. It is caused by a variety of organisms, but most cases are caused by dermatophytes. Accurate diagnosis involves physical and microscopic examination and culture. Histologic evaluation using periodic acid–Schiff staining increases sensitivity for detecting infection. Treatment is aimed at eradication of the causative organism and return to a normal appearance of the nail. Systemic antifungals are the most effective treatment, with meta-analyses showing mycotic cure rates of 76% for terbinafine, 63% for itraconazole with pulse dosing, 59% for itraconazole with continuous dosing, and 48% for fluconazole. Concomitant nail debridement further increases cure rates. Topical therapy with ciclopirox is less effective; it has a failure rate exceeding 60%. Several nonprescription treatments have also been evaluated. Laser and photodynamic therapies show promise based on in-vitro evaluation, but more clinical studies are needed. Despite treatment, the recurrence rate of onychomycosis is 10% to 50% as a result of reinfection or lack of mycotic cure.

Więcej informacji znajduje się w wersji online artykułu na stronie www.rodzinni.org lub w oryginale na stronie www.aafp.org/afp (wymagane zalogowanie się).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.