Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Depresja w praktyce lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Na depresję zapada każdego roku około 6% mężczyzn i 10% kobiet w populacji ogólnej i jest ona najczęstszym zaburzeniem psychicznym w praktyce lekarzy rodzinnych.
Cel: Przedstawienie uwarunkowań diagnostyki depresji w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
Metoda: Przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego medycznych i psychospołecznych aspektów rozpoznania depresji.
Omówienie: Zaburzenia psychiczne występują u co najmniej 1/3 pacjentów leczonych w praktyce lekarzy rodzinnych. Depresja jest najczęstszym z tej grupy zaburzeń. Jest czynnikiem ryzyka zachorowalności na choroby układu sercowo-naczyniowego, wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu oraz cukrzycy. Wystąpienie depresji w przebiegu uprzednio obecnych chorób somatycznych pogarsza z kolei ich przebieg. Jednakże jej rozpoznanie i następnie wprowadzenie leczenia obarczone jest wieloma trudnościami. W pracy omówiono kluczowe objawy wymagane dla rozpoznania depresji oraz uwarunkowania psychologiczne dotyczące pacjentów i lekarzy, które mogą przyczyniać się do nierozpoznawania zaburzeń depresyjnych w praktyce lekarzy rodzinnych.

Summary:
Background: Depression is associated with a large burden for patients and society and it is estimated that about 6% of men and 10% of women experience a depressive episode every year. Depression is a common condition in primary care patients.
Aim: The paper presents the review of determinants of recognition and non-recognition of depression in primary care.
Method: The review of current professional literature was conducted with the special focus on medical and psychosocial aspects of depression diagnosis and treatment.
Discussion: Various mental disorders are present in at least every one of three primary care patients. Depression is the most common condition in that respect. Depression is the risk factor for many physical problems like coronary heart disease or diabetes. When physical illness and depression coexist, the conditions interact resulting in worse outcomes. This kind of comorbidity increases morbidity and mortality. Adequate recognition and treatment can decrease the burden of disease but very often is problematic. The paper presents the symptoms of depression as well as psychological and social preconditions (on both sides, primary care practitioners and patients) that make the recognition of depression more difficult.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.