Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Odpowiedzialność lekarza za ordynację leków w POZ

Streszczenie:
Tło: Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych1, zwanej ustawą refundacyjną. Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2012 r. nowelizacjaI tej ustawy znosi osobistą i bezpośrednią odpowiedzialność każdego lekarza za finansowe skutki refundacji ze środków publicznych recepty wystawionej w sposób niezgodny z przepisami (art. 48 ust. 8 i 9), a dotychczas prowadzone postępowania w tej sprawie podlegają umorzeniu. Nadal jednak pozostają aktualne inne konsekwencje karne i cywilne związane z nieprawidłowym wystawianiem recept refundowanych.
Cel: Artykuł omawia zakres odpowiedzialności karnej i cywilnej związanej z ordynacją leków refundowanych, w świetle zmian wprowadzanych ustawą refundacyjną oraz jej nowelizacją w zakresie preskrypcji leków refundowanych przez lekarza rodzinnego. Przedstawiono zakres odpowiedzialności lekarza zależnie od podstawy prawnej wykonywania zawodu i rodzaju umowy, której realizacji służy wystawienie recept refundowanych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.