Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zgłoszenia powikłań polekowych

Streszczenie:
Tło:
Od 25 listopada 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapiiI. W wyniku zmiany przepisów do katalogu praw pacjenta dodano nowe prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
Cel: Nowelizacja prawa farmaceutycznego poszerzyła definicję działania niepożądanego produktu leczniczego. Konsekwencją nowych regulacji jest nałożony na lekarza obowiązek zgłaszania wszystkich niekorzystnych i niezamierzonych działań produktów leczniczych wynikających z ich stosowania zgodnie z warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak również poza tymi warunkami. W artykule omówiono zakres i tryb zgłaszania przez lekarza i pacjenta przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych oraz związany z tym zakres obowiązków informacyjnych o prawach pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.