Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Obrzęk: rozpoznanie i postępowanie

Streszczenie:
Obrzęk jest nagromadzeniem płynu w przestrzeni śródmiąższowej, które pojawia się, kiedy filtracja włośniczkowa przekracza granice wydolności drenażu limfatycznego, co prowadzi do powstania zauważalnych przedmiotowych i podmiotowych objawów klinicznych. Szybki rozwój uogólnionego, tworzącego dołeczki po uciśnięciu palcem obrzęku towarzyszącego chorobie systemowej wymaga postawienia rozpoznania i wdrożenia postępowania w odpowiednim czasie. Przewlekłe narastanie obrzęku w jednej lub obu kończynach wskazuje często na niewydolność żylną, szczególnie przy obecności obrzęków ortostatycznych oraz odkładaniu się złogów hemosyderyny. Zasadnicze znaczenie w zapobieganiu przerwaniu ciągłości skóry i owrzodzeniom żylnym ma pielęgnacja skóry. W wyprysku podudzi (stasis dermatitis) postępowanie można prowadzić za pomocą emolientów i kremów z miejscowymi glikokortykosteroidami. Pacjenci, u których wystąpiła zakrzepica żył głębokich, powinni nosić pończochy uciskowe, aby zapobiec rozwojowi zespołu pozakrzepowego. Jeżeli na podstawie obrazu klinicznego, po uzyskaniu ujemnych wyników w ultrasonografii metodą podwójnego obrazowania, pozostaje wciąż duże podejrzenie zakrzepicy żył głębokich, dalsze badania mogą obejmować zastosowanie wenografii rezonansu magnetycznego w celu wykluczenia proksymalnej zakrzepicy żył w obrębie miednicy lub żył udowych albo ucis-
ku. Obturacyjny bezdech senny może być przyczyną obustronnych obrzęków nóg, nawet przy braku obecności nadciśnienia płucnego. Sprężysta, niepozostawiająca dołeczków skóra jest charakterystyczna dla obrzęku limfatycznego, który może objawiać się w jednej lub obu kończynach dolnych. Możliwe wtórne przyczyny obrzęku limfatycznego obejmują: nowotwór, uraz, wcześniejszy zabieg w obrębie miednicy, limfadenektomię pachwinową oraz wcześniejszą radioterapię. W tych przypadkach pomocne może być stosowanie pneumatycznych urządzeń lub pończoch uciskowych.
Summary:
Edema is an accumulation of fluid in the interstitial space that occurs as the capillary filtration exceeds the limits of lymphatic drainage, producing noticeable clinical signs and symptoms. The rapid development of generalized pitting edema associated with systemic disease requires timely diagnosis and management. The chronic accumulation of edema in one or both lower extremities often indicates venous insufficiency, especially in the presence of dependent edema and hemosiderin deposition. Skin care is crucial in preventing skin breakdown and venous ulcers. Eczematous (stasis) dermatitis can be managed with emollients and topical steroid creams. Patients who have had deep venous thrombosis should wear compression stockings to prevent postthrombotic syndrome. If clinical suspicion for deep venous thrombosis remains high after negative results are noted on duplex ultrasonography, further investigation may include magnetic resonance venography to rule out pelvic or thigh proximal venous thrombosis or compression. Obstructive sleep apnea may cause bilateral leg edema even in the absence of pulmonary hypertension. Brawny, nonpitting skin with edema characterizes lymphedema, which can present in one or both lower extremities. Possible secondary causes of lymphedema include tumor, trauma, previous pelvic surgery, inguinal lymphadenectomy, and previous radiation therapy. Use of pneumatic compression devices or compression stockings may be helpful in these cases.

Więcej materiałów dostępnych jest online na stronie www.rodzinni.org lub (w oryginale) na stronie www.aafp.org/afp. Dostęp jedynie dla prenumeratorów.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.