Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie ostrego udaru mózgu

Streszczenie:
Udar mózgu można klasyfikować jako udar niedokrwienny mózgu, krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Cechą charakterystyczną udaru niedokrwiennego są ogniskowe ubytki neurologiczne po przebudzeniu się lub doświadczane jako nagle rozpoczynające się. Najczęstszymi objawami w przypadku tej postaci udaru są trudności w mówieniu oraz osłabienie po jednej stronie ciała. Istnieje wiele stanów imitujących udar mózgu; najczęściej występują objawy po napadzie padaczkowym oraz hipoglikemia. Zebranie szczegółowego wywiadu oraz wykonanie badań pomocniczych zwykle wykluczy stany imitujące udar mózgu. Aby odróżnić udar niedokrwienny mózgu od krwotoku śródmózgowego oraz do rozpoznania jednostek innych niż udar mózgu wymagane jest wykonanie badania obrazowego układu neurologicznego (badania neuroobrazowego). Wybór badania zależy od jego dostępności, kwalifikowania się pacjenta do interwencji stosowanych w ostrym udarze mózgu oraz przeciwwskazań ze strony pacjenta. Krwotok podpajęczynówkowy objawia się najczęściej jako silny ból głowy i może wymagać badania płynu mózgowo-rdzeniowego, kiedy wynik badania obrazowego układu nerwowego nie jest rozstrzygający. Potrzebna jest publiczna edukacja dotycząca najczęściej występujących objawów udaru mózgu, aby po wystąpieniu udaru mózgu pacjenci uruchamiali system nagłej pomocy medycznej tak szybko jak to możliwe.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.