Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zawał mięśnia sercowego

Postępowanie w okresie podostrym

Streszczenie:
Optymalne postępowanie w zawale serca w okresie podostrym koncentruje się na poprawie procesu wypisu ze szpitala, wczesnym wdrażaniu leczenia, aby zapobiec nawrotom, oraz unikaniu ponownej hospitalizacji. Oparte na potwierdzonych danych wytyczne opieki nad pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym nie są przestrzegane nawet w 25% przypadków. Podstawę farmakoterapii stanowią terapia przeciwpłytkowa, inhibitory układu renina-angiotensyna-aldosteron, β-adernolityki oraz statyny. Wczesne nieinwazyjne testy obciążeniowe są ważnym narzędziem pozwalającym ocenić ryzyko, szczególnie u pacjentów, u których nie wykonano rewaskularyzacji. Przygotowania do wypisu ze szpitala powinny obejmować: przegląd stosowanych leków, skierowanie na opartą na ćwiczeniach fizycznych rehabilitację kardiologiczną, zalecenia dotyczące poziomu aktywności pacjenta, edukację dotyczącą modyfikacji stylu życia i rozpoznawania objawów ze strony serca, a także jasny plan wizyt kontrolnych. Ponieważ pacjenci po zawale mięśnia sercowego często nie przestrzegają zaleceń dotyczących leków, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu, to przed wypisem ze szpitala należy zająć się modyfikowalnymi czynnikami wiążącymi się z samodzielnym odstawianiem leków. W celu poprawy komunikacji i ułatwienia przekazania opieki nad pacjentem ze szpitala do praktyki lekarza rodzinnego należy przestrzegać zasad wypisu, które przybierają formę ustrukturyzowanego procesu.
Summary:
Optimal management of myocardial infarction in the subacute period focuses on improving the discharge planning process, implementing therapies early to prevent recurrent myocardial infarction, and avoiding hospital readmission. Evidence-based guidelines for the care of patients with acute coronary syndrome are not followed up to 25% of the time. Antiplatelet therapy, renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors, beta blockers, and statins constitute the foundation of medical therapy. Early noninvasive stress testing is an important risk assessment tool, especially in patients who do not undergo revascularization. Discharge preparation should include a review of medications, referral for exercise-based cardiac rehabilitation, activity recommendations, education about lifestyle modification and recognition of cardiac symptoms, and a clear follow-up plan. Because nonadherence to medications is common in patients after a myocardial infarction and is associated with increased mortality risk, modifiable factors associated with medication self-discontinuation should be addressed before discharge. Structured discharge processes should be used to enhance communication and facilitate the transition from the hospital to the family physician’s care.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.