Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Pozaszpitalne zapalenie płuc leczone w domu

Część I. Etiologia, rozpoznawanie,
diagnostyka mikrobiologiczna i podziały

Streszczenie:
Tło: Do połowy lat 80. XX wieku pozaszpitalne zapalenie płuc* (PZP) stanowiło wskazanie do leczenia szpitalnego. Obecnie około 80% chorych leczonych jest w domu.
Cel: Przedstawienie lekarzom opieki podstawowej najważniejszych aktualnych danych dotyczących podziałów, lekowrażliwości, diagnostyki i wskaźników używanych w określeniu ciężkości PZP.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, doświadczenia własne autorów.
Omówienie: Pozaszpitalne zapalenie płuc oznacza zapalenie płuc nabyte w środowisku pozaszpitalnym w najszerszym słowa tego znaczeniu. Z grupy tej wyłączone są zapalenia płuc nabyte w szpitalu, a według niektórych ekspertów również nabyte w placówce opieki długoterminowej oraz przypadki zapalenia płuc z miejscowymi i ogólnoustrojowymi zaburzeniami odporności. Etiologia PZP różni się zależnie od wieku pacjenta oraz od obecności czynników ryzyka zakażeń poszczególnymi drobnoustrojami. Do 5. r.ż. PZP mają najczęściej etiologię wirusowa, ale i w tej grupie wiekowej najczęstszym patogenem bakteryjnym jest pneumokok. U dzieci powyżej 5. r.ż. i u dorosłych Streptococcus pneumoniae jest najczęstszym patogenem PZP. Oporność pneumokoków na leki dotyczy wielu antybiotyków, ale punktem odniesienia pozostaje zjawisko ich oporności na penicylinę. Wśród pneumokoków o obniżonej wrażliwości na penicylinę wyodrębniono pneumokoki pośrednio oporne (pośrednio wrażliwe) oraz pneumokoki oporne na penicylinę. Odsetek tych ostatnich znacząco wzrasta. Oporności S. pneumoniae na β-laktamy w Polsce z reguły towarzyszy oporność na makrolidy (dominuje fenotyp MLSb) i bardzo wysoki odsetek oporności na kotrimoksazol i tetracykliny. Pomimo stwierdzania oporności H. influenzae (typu BLPAR i BLNAR) MIC osiągane przy stosowaniu większości antybiotyków pozwala na skuteczne leczenie zapaleń płuc wywołanych przez ten patogen. Złotym standardem w rozpoznaniu zapalenia płuc pozostaje badanie radiologiczne. Skuteczne leczenie PZP nie jest uwarunkowane wykryciem czynnika etiologicznego odpowiedzialnego za objawy chorobowe, dlatego nie zaleca się rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej u chorych na PZP leczonych w domu. Większość aktualnych rekomendacji nie zaleca podziału na typowe i atypowe zapalenia płuc.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.