Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Toksokaroza w praktyce lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Toksokaroza jest znaczącym problemem epidemiologicznym. Oszacowano, że dodatnie odczyny serologiczne w kierunku toksokarozy występują u 3,5-19% dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym przebiegu klinicznego toksokarozy, jej leczenia i zapobiegania.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, własne obserwacje kliniczne.
Omówienie: Toksokaroza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną odczynem na wędrujące przez tkanki gospodarza larwy glisty psiej – Toxocara canis, rzadziej glisty kociej – Toxocara cati. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową: za pośrednictwem brudnych rąk, poprzez kontakt z glebą zanieczyszczoną jajami lub spożycie warzyw zanieczyszczonych odchodami psów i kotów. Toksokaroza może przebiegać w sposób bezobjawowy lub jako zespół larwy ocznej i trzewnej wędrującej. Ma na ogół charakter łagodny i samoograniczający, ustępuje bez specjalnego leczenia. Rozpoznanie oparte jest na współistnieniu objawów klinicznych, eozynofilii oraz dodatnich odczynów serologicznych w kierunku zakażenia Toxocara spp. Leczenie farmakologiczne jest zarezerwowane dla postaci przebiegających z zajęciem mózgu, płuc, oczu i wątroby. W terapii toksokarozy stosuje się albendazol lub dietylokarbamazynę przez 1 do 3 tygodni. Postawą profilaktyki zakażenia Toxocara canis jest przestrzeganie higieny: mycie rąk po powrocie do domu, przed jedzeniem oraz po kontakcie ze zwierzętami.  

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.