Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekły ból barku

Część I. Diagnostyka i rozpoznanie

Streszczenie:
Ból barku określa się jako przewlekły, jeśli trwa dłużej niż 6 miesięcy. Powszechnie występujące stany, które wywołują przewlekły bólu barku, obejmują choroby stożka rotatorów, zlepne zapalenie torebki stawowej, niestabilność stawu ramiennego i zmiany zwyrodnieniowe w obrębie barku. Choroby stożka rotatorów obejmują tendinopatię, częściowe naderwania ścięgien oraz całkowite ich zerwanie. Zasada podejmowania decyzji klinicznych, pomocna w przypadku rozpoznania naderwania/zerwania ścięgien stożka rotatorów, obejmuje ból przy czynnościach wykonywanych z kończyną uniesioną powyżej poziomu głowy, osłabienie obserwowane w teście „pustej puszki” oraz w testach rotacji zewnętrznej, a także dodatni objaw konfliktu podbarkowego. Zlepne zapalenie torebki stawowej może być związane z cukrzycą i chorobami tarczycy. Obraz kliniczny obejmuje rozlany ból barku z ograniczeniem zakresu ruchów biernych obserwowanym podczas badania przedmiotowego. Choroba zwyrodnieniowa stawu barkowo-obojczykowego objawia się umiejscowionym wyżej bólem barku, bolesnością uciskową stawu barkowo-obojczykowego oraz bólem wywołanym podczas testu skrzyżowanego przywodzenia. U pacjentów powyżej 50. r.ż. zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu obrąbkowo-ramiennego objawiają się zazwyczaj stopniowo narastającym bólem oraz utratą zakresu ruchów. W przypadku pacjentów poniżej 40. r.ż. niestabilność w stawie obrąbkowo-ramiennym zazwyczaj objawia się w postaci danych z wywiadu wskazujących na epizody przemieszczania lub podwichnięcia. Temu rozpoznaniu odpowiada dodatni wynik testu obronnego (obawy) i przemieszczania. Badania obrazowe, wskazane, kiedy rozpoznanie pozostaje niejasne lub jeśli można zmienić postępowanie, obejmują rentgenowskie zdjęcia przeglądowe, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, ultrasonografię oraz tomografię komputerową. Przeglądowe zdjęcia rentgenowskie mogą pomóc w rozpoznaniu masywnego zerwania ścięgien stożka rotatorów, niestabilności oraz zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu barkowego. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografia są preferowanymi metodami w chorobach stożka rotatorów. W przypadku niestabilności stawu barkowego lepszą metodą – w stosunku do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego – jest artrografia w rezonansie magnetycznym.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.