Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakażenia Chlamydia trachomatis: badania przesiewowe, rozpoznanie i postępowanie

Streszczenie:
Chlamydia trachomatis jest Gram-ujemną bakterią, która zakaża nabłonek walcowaty szyjki macicy, cewki moczowej i odbytnicy oraz miejsca niezwiązane z narządami płciowymi, takie jak płuca i oczy. Bakteria ta jest przyczyną najczęściej zgłaszanej choroby przenoszonej drogą płciową w Stanach Zjednoczonych, która odpowiada za ponad milion zakażeń rocznie. U większości osób z infekcją nie występują objawy. Nieleczone zakażenie może doprowadzić do poważnych powikłań, takich jak: choroba zapalna narządów miednicy mniejszej, niepłodność oraz ciąża pozamaciczna u kobiet oraz zapalenie najądrza i zapalenie jądra u mężczyzn. U mężczyzn i kobiet może pojawiać się reaktywne zapalenie stawów związane z infekcją chlamydiową. Leczenie niepowikłanych przypadków powinno obejmować stosowanie azitromycyny lub doksycykliny. Badania przesiewowe zalecane są u wszystkich kobiet < 25. r.ż., u wszystkich kobiet w ciąży oraz u kobiet, które znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka nabycia tej infekcji. Obecnie nie zaleca się wykonywania badań przesiewowych u mężczyzn. W przypadku noworodków i niemowląt bakteria może być przyczyną zapalenia spojówek i zapalenia płuc. U dorosłych również może występować zapalenie spojówek wywołane przez chlamydie. Jaglica jest nawracającą infekcją oka wywołaną przez chlamydie i w krajach rozwijających się występuje endemicznie.
Summary:
Chlamydia trachomatis is a gram-negative bacterium that infects the columnar epithelium of the cervix, urethra, and rectum, as well as nongenital sites such as the lungs and eyes. The bacterium is the cause of the most frequently reported sexually transmitted disease in the United States, which is responsible for more than 1 million infections annually. Most persons with this infection are asymptomatic. Untreated infection can result in serious complications such as pelvic inflammatory disease, infertility, and ectopic pregnancy in women, and epididymitis and orchitis in men. Men and women can experience chlamydia-induced reactive arthritis. Treatment of uncomplicated cases should include azithromycin or doxycycline. Screening is recommended in all women younger than 25 years, in all pregnant women, and in women who are at increased risk of infection. Screening is not currently recommended in men. In neonates and infants, the bacterium can cause conjunctivitis and pneumonia. Adults may also experience conjunctivitis caused by chlamydia. Trachoma is a recurrent ocular infection caused by chlamydia and is endemic in the developing world.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.