Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekły nienowotworowy ból w opiece podstawowej

Streszczenie:
Systematyczne podejście do przewlekłego bólu nienowotworowego obejmuje wszechstronną ocenę, plan leczenia ustalony na podstawie rozpoznania i mechanizmów leżących u podłoża bólu, edukację pacjenta oraz ustalenie realnych celów. Głównym celem leczenia jest poprawa jakości życia osiągana przez zmniejszenie nasilenia bólu. Do opracowania planu leczenia obejmującego fizyczne, społeczne, czynnościowe i psychiczne potrzeby pacjenta niezbędna jest wstępna wszechstronna ocena bólu. Jednym z utrudnień we właściwym postępowaniu z bólem jest zajmowanie się niepożądanymi działaniami leków. Podawanie opioidów jest wyzwaniem wiążącym się z nadużywaniem leków, uzależnieniem, ich nielegalnym stosowaniem, brakiem odpowiedniej wiedzy, obawami dotyczącymi ich działań niepożądanych oraz naruszenia regulacji dotyczących ich przyjmowania. Wyzwaniom tym można sprostać, stosując się do wytycznych Federacji Stanowych Zarządów Medycznych (Federation of State Medical Boards), korzystając z przeprowadzanych losowo badań przesiewowych w kierunku obecności substancji psychoaktywnych w moczu, monitorując nietypowe zachowania oraz przewidując działania niepożądane. Jeśli u pacjenta występują także schorzenia psychiatryczne, ryzyko nadużywania substancji psychoaktywnych jest wysokie, a postępowanie z bólem może wymagać specjalistycznego leczenia lub konsultacji. Pomocne może być skierowanie do specjalisty zajmującego się postępowaniem z bólem. 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.