Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i leczenie osteoporozy

Streszczenie:
Osteoporoza dotyczy około 8 milionów kobiet i 2 milionów mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Związane z nią złamania są częstą przyczyną chorobowości i śmiertelności nawet u 50% kobiet w starszym wieku, której można zapobiec. Grupa Zadaniowa Stanów Zjednoczonych ds. Świadczeń Profilaktycznych zaleca użycie absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii wiązki do badań przesiewowych wszystkich kobiet ≥ 65 r.ż. oraz kobiet w 60.-64. r.ż. ze zwiększonym ryzykiem złamań. Niektóre organizacje zalecają rozważenie wykonania badań przesiewowych u wszystkich mężczyzn ≥ 70. r.ż. Skutecznym leczeniem pierwszego rzutu osób z osteoporozą rozpoznaną na podstawie wyniku absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii wiązki lub z wcześniejszym złamaniem z powodu kruchości kości jest zapobieganie upadkom, spożycie odpowiedniej ilości wapnia (przynajmniej 1200 mg na dobę) oraz witaminy D (przynajmniej 700-800 j.m. na dobę) oraz leczenie bisfosfonianem. W przypadku niektórych grup pacjentów można rozważać zastosowanie raloksyfenu, kalcytoniny, teriparatydu lub terapii hormonalnej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.