Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nowy tryb dochodzenia odszkodowania
za zdarzenia medyczne

Streszczenie:
Tło:
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (u.p.p.)1 wprowadzającej nowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowy tryb pozasądowy w swoim założeniu ma odciążyć sądy z długotrwałych procesów w sprawach o szkody za szpitalne błędy medyczne.
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym skutki nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Pokazuje znaczenie dowodowe odpowiedniego dokumentowania przez lekarzy rodzinnych zaobserwowanych objawów mogących świadczyć o wystąpieniu zdarzenia medycznego będącego następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu. Przedstawiono również nowy krąg podmiotów upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta i tryb jej udostępnienia w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.