Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Mononukleoza zakaźna

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło: Mononukleoza zakaźna, ostra wirusowa choroba zakaźna dzieci i młodzieży, jest ze względu na wieloobjawowy charakter często trudna do odróżnienia od anginy paciorkowcowej, zapalenia wątroby, chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony.
Cel: Przedstawienie cech klinicznych i laboratoryjnych, które ułatwiają powyższe różnicowanie, oraz podanie kryteriów pomocnych  dla lekarza rodzinnego przy podejmowaniu decyzji o leczeniu chorego w domu lub skierowaniu na oddział szpitalny.
Metoda: Na podstawie międzynarodowego piśmiennictwa z ostatnich lat przedstawiono najnowsze poglądy na temat przebiegu, diagnostyki i powikłań mononukleozy zakaźnej.
Omówienie: Mononukleoza zakaźna jest chorobą wirusową wywoływaną przez wirusa Epsteina-Barr (EBV). Przenosi się drogą kropelkową przez bliski kontakt ze śliną. Okres wylęgania choroby wynosi 1-2 miesiące. Typowymi objawami zgłaszanymi przez chorego są: uczucie zmęczenia, ból gardła, utrata apetytu, gorączka, bóle brzucha, mięśni i stawów. Lekarz w badaniu fizykalnym stwierdza: powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza podżuchwowych i szyjnych), powiększenie wątroby i śledziony, obrzęk migdałków podniebiennych i pokrycie ich nalotem. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się zwiększoną liczbę krwinek białych z przewagą limfocytów
i obecnością limfocytów odczynowych (mononuklearów), a także małopłytkowość oraz podwyższone aktywności ALT i AST. Zastosowanie u chorego na mononukleozę zakaźną ampicyliny lub amoksycyliny prowadzi do powstania swędzącej, plamisto-grudkowej wysypki skórnej. Poważnego przebiegu mononukleozy można się spodziewać
u osób zaburzeniami odporności (AIDS, po przeszczepieniu narządów oraz u osób leczonych immunosupresyjnie).

Summary:
Background: Infectious mononucleosis is an acute disease affecting infants and teenagers. It is frequently misdiagnosed as tonsillitis, hepatitis and various diseases presenting with lymphadenopathy and hepatosplenomegaly.
Aim: To present clinical and laboratory features that facilitate the differential diagnosis of that disease to family physicians.
Method: The review of current medical literature concerning the course, diagnosis and complications of infectious mononucleosis. 
Discussion: Infectious mononucleosis is caused by Epstein-Barr virus (EBV). It is spread by droplets of saliva. The incubation period ranges from 1 to 2 months. Typical symptoms encompass: fatigue, sore throat, lack of appetite, fever, abdominal cramps and muscle aches. Signs includes: lymphadenopathy (especially concerning submandibular and cervical lymph nodes), tonsils oedema and their purulent coating. Laboratory tests reveal leukocytosis, lymphocyte predominance and atypical lymphocytes called mononuclears in a blood smear as well as thrombocytopenia and elevated levels of ALT and AST. When treat with ampicillin or amoksacillin, the patient suffering from infectious mononucleosis would frequently develop itching maculo-papular eruption. Family physician might expect severe course of infectious mononucleosis in immunedeficient patients (AIDS, transplanted organ recipients, immune suppression).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.