Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zachować zdrowie kobiet po menopauzie

Streszczenie:
Menopauza to zupełne ustanie miesiączkowania wynikające z utraty aktywności jajników i pęcherzyków jajnikowych. Zwykle pojawia się u kobiet na początku szóstej dekady życia. Podczas menopauzy kobiety często zgłaszają objawy naczynioruchowe oraz suchość pochwy. Najbardziej skuteczną metodą postępowania z uderzeniami gorąca i nocnymi potami jest podawanie estrogenów. W przypadku objawów ze strony sromu i pochwy preferowane są miejscowe estrogeny z powodu doskonałej odpowiedzi terapeutycznej na ich działanie. U wszystkich kobiet powyżej 65. r.ż. należy wykonać badanie przesiewowe gęstości mineralnej kości. Badanie to należy wykonać wcześniej u kobiet z dodatkowymi czynnikami ryzyka występowania złamań osteoporotycznych. Aby zmniejszyć tempo utraty masy kostnej, należy zachęcać wszystkie kobiety w okresie pomenopauzalnym do spożywania odpowiednich ilości wapnia i witaminy D. Główną przyczyną zgonów u kobiet jest choroba wieńcowa. Kobietom w okresie pomenopauzalnym należy udzielić porad dotyczących modyfikacji stylu życia obejmujących zaprzestanie palenia i regularną aktywność fizyczną. U wszystkich kobiet należy przeprowadzać okresowe pomiary ciśnienia tętniczego krwi i poziomu lipidów. Jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć właściwe leczenie farmakologiczne. U wszystkich kobiet po 40. r.ż. należy przeprowadzać co 1-2 lata badanie przesiewowe w kierunku raka sutka, a po 50. r.ż. badanie przesiewowe w kierunku raka okrężnicy i odbytnicy. W przypadku kobiet poniżej 65. r.ż., które są seksualnie aktywne i mają zachowaną szyjkę macicy, należy przeprowadzać rutynowe badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki z wykorzystaniem rozmazu barwionego metodą Papanicolaou. Zalecane szczepienia dla kobiet w okresie pomenopauzalnym obejmują coroczne szczepienie przeciwko grypie, szczepienie przypominające (co 10 lat) zawierające toksoid tężcowy i błoniczy oraz jednorazowe, stosowane u osób po 65. r.ż., szczepienie przeciw pneumokokom.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.