Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Potrzeby i oczekiwania pacjenta

Czym są i jak je rozumieć?

Streszczenie:
Tło: Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjenta przez lekarza zbyt często jest mylone z realizacją oczekiwań kierowanych w stronę personelu medycznego, a nawet z odczuciem satysfakcji u pacjenta. Stwarza to problemy w rozumieniu celu terapeutycznego, zobowiązań etycznych lekarza, a także modelu służby zdrowia ukierunkowanej na potrzeby pacjenta.
Cel: Rozgraniczenie znaczenia terminów: potrzeba zdrowotna, potrzeba opieki medycznej, oczekiwania pacjenta i satysfakcja pacjenta, oraz wskazanie, jak etycznie profilowane postawy lekarza umożliwiają rozpoznanie rzeczywistych potrzeb pacjenta i jego oczekiwań wobec personelu medycznego.
Omówienie: Traktowanie synonimicznie potrzeby zdrowotnej pacjenta, jego oczekiwań i potrzeby opieki medycznej jest przyczyną wieloznacznej interpretacji sugerowanych w tych terminach etycznych zobowiązań lekarza. Zaspokojenie potrzeb zdrowotnych wiąże się z oczekiwaniem przez chorego takiego postępowania, które polega na zrozumieniu przez lekarza zgłaszanych dolegliwości i problemów z nimi związanych. Potrzeba zdrowotna jest potrzebą egzystencjalną chorego, potrzebą polepszenia złego stanu zdrowia, przede wszystkim wyleczenia z choroby. Lekarz jest jedyną osobą, która umiejętnie może ową potrzebę zaspokoić, obejmując chorego troską egzystencjalną, ponieważ od niej zależy nie tylko zdrowie pacjenta, ale i możliwość realizacji jego społecznych i indywidualnych potrzeb. Od tego, jaką korzyść zdrowotną przyniesie pacjentowi realizacja potrzeby zdrowotnej, w jaki sposób ją zaspokoi, korzystając ze świadczeń medycznych, oraz jak zostaną spełnione oczekiwania wobec lekarza i sposobu sprawowania przez niego opieki nad chorym, zależy poziom satysfakcji pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.