Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Koszty funkcjonowania praktyki

Streszczenie:
Tło:
Praktyki lekarskie jako samodzielne podmioty gospodarcze ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje oraz ich efekty, w tym finansowe. Muszą pokrywać wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności. Obserwować można wzrost kosztów funkcjonowania praktyki (koszty materiałów, sprzętu, usług zewnętrznych) przy niskiej wartości kontraktów (przychodów) praktyki.
Cel: Celem artykułu jest ukazanie konieczności prowadzenia analizy kosztów praktyki oraz przedstawienie kilku sposobów obniżenia niektórych, wyróżnionych w tekście kategorii kosztów w praktyce lekarskiej.
Omówienie: Artykuł otwiera skrótowe przedstawienie koncepcji (i treści) analizy kosztów działalności praktyki, w którym postawione są podstawowe pytania, na które analiza kosztów powinna udzielić odpowiedzi. Druga część przedstawia podstawowe rodzaje kosztów praktyki lekarskiej oraz propozycje ich obniżenia. Na końcu przedstawiane są przykłady kosztów uznanych za koszty uzyskania dochodów (pomniejszają one podatek należny).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.