Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dylematy dotyczące przepisywania benzodiazepin

Streszczenie:
Tło:
Benzodiazepiny są najczęściej przepisywanymi w społeczeństwach zachodnich lekami psychoaktywnymi. Chociaż z ich stosowaniem wiąże się pewne ryzyko i działania szkodliwe, mają one uzasadnione miejsce wśród leków. Praktyka dotycząca przepisywania tych leków nie odpowiada dokładnie treści wytycznych, a wytyczne rzadko są źródłem praktycznych strategii potrzebnych do wdrożenia złożonego postępowania klinicznego w stanach takich jak lęk, bezsenność i lekozależność.
Cel:
Artykuł proponuje model racjonalnego przepisywania benzodiazepin, który można zastosować w innych sytuacjach terapeutycznych wymagających uwzględnienia złożonych czynników zdrowotnych, społecznych i systemowych.
Omówienie:
Benzodiazepiny, podobnie jak wszystkie leki psychoaktywne, mają swoją „dobrą”, „złą” i „groźną” stronę. Decyzje dotyczące ich przepisywania są złożone i zależą do całego spektrum sytuacji, w których je stosujemy. Na to, jak każdy z nas przepisuje leki, wpływa wiele subtelnych czynników, takich jak wiedza o naszych pacjentach, zebrane od nich wywiady medyczne, ich sytuacja osobista oraz indywidualna relacja między lekarzem i pacjentem.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.