Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Streszczenie:
Tło:
Lekarz rodzinny może decydować o zastosowaniu koniecznego przymusu bezpośredniego m.in. przy badaniu stanu zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, wobec podopiecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w trakcie przewożenia osoby badanej do szpitala psychiatrycznego. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza rodzinnego jest niezbędnym elementem wniosku o przyjęcie do środowiskowego domu samopomocy na pobyt dzienny lub całodobowy.
Cel: W artykule przedstawiono regulacje prawne przeprowadzania badania psychiatrycznego, form opieki społecznej dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo oraz trybu kierowania do szpitala osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przedstawiono ostatnie zmiany przepisów prawnych na temat warunków stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.