Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Stenty wieńcowe uwalniające lek

Streszczenie:
W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił wielki postęp w przezskórnym leczeniu choroby wieńcowej. Chociaż nadal wykonuje się angioplastykę balonową, o wiele częściej stosuje się stenty wieńcowe. U około 40% pacjentów po angioplastyce balonowej pojawiała się restenoza, a dzięki zastosowaniu stentów metalowychI odsetek ten zmniejszył się do mniej więcej 30%. Jednak również w obrębie stentu może wystąpić restenoza, która jest trudna do leczenia. Stenty uwalniające lek powstały, aby zmniejszyć odsetek restenoz, które obecnie występują u mniej niż 10% pacjentów leczonych za pomocą tych stentów. Istniały obawy dotyczące nagłej zakrzepicy w obrębie stentów uwalniających leki występującej późno po ich wszczepieniu, prowadzącej do ostrego zawału mięśnia sercowego i zgonu. Wyniki niedawnych badań zmniejszyły, ale nie rozproszyły całkowicie tych obaw. Po założeniu stentu wymagane jest ścisłe przestrzeganie przez pacjenta zaleceń dotyczących podwójnej terapii przeciwpłytkowej z użyciem kwasu acetylosalicylowego i pochodnej tienopirydyny, a zbyt wczesne przerwanie leczenia jest najważniejszym czynnikiem ryzyka ostrej zakrzepicy w stencie. Niezbędna jest właściwa komunikacja pomiędzy kardiologami a lekarzami opieki podstawowej nie tylko po to, by uniknąć zbyt wczesnego przerwania leczenia, ale również by zidentyfikować przed założeniem stentu pacjentów, u których długotrwałe leczenie przeciwpłytkowe może być nierozważne. Planowy zabieg chirurgiczny po założeniem stentu należy odłożyć do czasu zakończenia zalecanego cyklu podwójnej terapii przeciwpłytkowej. 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.