Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie przymusowe

Streszczenie:
Tło: Jakiekolwiek postępowanie lekarskie wobec pacjenta jest uwarunkowane jego zgodą. Istnieją sytuacje szczególne dopuszczające zgodne z prawem podejmowanie działań diagnostycznych i terapeutycznych bez zgody, a nawet wbrew woli pacjenta.
Cel: Zapoznanie lekarzy z warunkami legalnego postępowania przymusowego.
Omówienie: Decyzję o konieczności przeprowadzenia badania w trybie przymusowym podejmuje lekarz psychiatra. Jeżeli jednak nie ma możliwości uzyskania opinii psychiatry, decyduje „inny lekarz” mający kontakt z pacjentem (np. lekarz pogotowia ratunkowego lub lekarz rodzinny). W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie pacjenta do szpitala, przy czym może jednocześnie zlecić zastosowanie w transporcie środków przymusu bezpośredniego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.