Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wymagania sanitarne dla przychodni
i praktyk medycyny rodzinnej

Streszczenie:
Tło: Od 1 lipca 2012 r. obowiązują nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przychodnie i praktyki zawodowe POZ niespełniające wymagań określonych w najnowszym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. zostały zobowiązane do dostosowania pomieszczeń i urządzeń do 31 grudnia 2016 r. Programy adaptacji pomieszczeń do wymagań sanitarnych, przygotowane na podstawie dotychczasowych przepisów, powinny zostać dostosowane do wymagań określonych w nowym rozporządzeniu w terminie do 31 grudnia 2012 r.
Cel:  Przedstawienie najnowszych wymagań sanitarnych dla przychodni i praktyki zawodowej podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do poprzednio obowiązujących regulacji w tym zakresie. W komentarzu wskazano termin dostosowania pomieszczeń do nowych standardów i warunki przygotowania programu dostosowawczego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.