Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ostra biegunka

Streszczenie:
Ostra biegunka u dorosłych jest częstym problemem, z którym spotykają się lekarze rodzinni. Najczęstszą przyczyną jest wirusowe zapalenie żołądka i jelit, które jest chorobą samoograniczającą się. Wzrost częstości podróży, choroby towarzyszące oraz choroby związane z przyjmowaniem pokarmów prowadzą do zwiększenia liczby przypadków ostrej biegunki bakteryjnej. Wyniki wywiadu i badania przedmiotowego oceniających czynniki ryzyka i objawy przedmiotowe zapalnej biegunki i/lub ciężkiego odwodnienia mogą ukierunkować niezbędne badania dodatkowe i leczenie. Większość pacjentów nie wymaga badań laboratoryjnych, a rutynowe posiewy kału nie są zalecane. Leczenie koncentruje się na zapobieganiu i leczeniu odwodnienia. Badania diagnostyczne powinny być zarezerwowane dla pacjentów z ciężkim odwodnieniem lub z gorączką, krwistymi stolcami albo z immunosupresją oraz dla przypadków podejrzenia zakażenia wewnątrzszpitalnego lub związanych z wybuchem epidemii. Preferowaną metodą leczenia odwodnienia jest doustna terapia nawadniająca z wczesnym powrotem do normalnego odżywiania. Należy unikać leków hamujących perystaltykę w przypadku pacjentów z krwistą biegunką, ale loperamid/simetikon mogą przynosić poprawę w zakresie objawów u pacjentów z biegunką wodnistą. Probiotyki mogą skrócić czas trwania choroby. Antybiotyki stosowane w odpowiedni sposób są skuteczne w leczeniu czerwonki bakteryjnej (szigelozy), kampylobakteriozy, zakażenia Clostridium difficile, biegunki podróżnych i zarażeń pierwotniakowych. Zapobieganie ostrej biegunce osiąga się poprzez odpowiednie mycie rąk, bezpieczne przygotowywanie żywności, dostęp do czystej wody i szczepienia.
Summary
Acute diarrhea in adults is a common problem encountered by family physicians. The most common etiology is viral gastroenteritis, a self-limited disease. Increases in travel, comorbidities, and foodborne illness lead to more bacteria-related cases of acute diarrhea. A history and physical examination evaluating for risk factors and signs of inflammatory diarrhea and/or severe dehydration can direct any needed testing and treatment. Most patients do not require laboratory workup, and routine stool cultures are not recommended. Treatment focuses on preventing and treating dehydration. Diagnostic investigation should be reserved for patients with severe dehydration or illness, persistent fever, bloody stool, or immunosuppression, and for cases of suspected nosocomial infection or outbreak. Oral rehydration therapy with early refeeding is the preferred treatment for dehydration. Antimotility agents should be avoided in patients with bloody diarrhea, but loperamide/simethicone may improve symptoms in patients with watery diarrhea. Probiotic use may shorten the duration of illness. When used appropriately, antibiotics are effective in the treatment of shigellosis, campylobacteriosis, Clostridium difficile, traveler’s diarrhea, and protozoal infections. Prevention of acute diarrhea is promoted through adequate hand washing, safe food preparation, access to clean water, and vaccinations.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.