Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Choroba zwyrodnieniowa stawów

Rozpoznanie i leczenie

Streszczenie:
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest częstą chorobą degeneracyjną dotyczącą chrząstki stawowej, związaną z występowaniem hipertroficznych zmian kostnych. Czynniki ryzyka obejmują: czynniki genetyczne, płeć żeńską, przebyty uraz, zaawansowany wiek i otyłość. Rozpoznanie opiera się na danych z wywiadu wskazujących na ból stawów nasilający się w ruchu, który może prowadzić do niepełnosprawności przy czynnościach dnia codziennego. Klasyczne zdjęcie rentgenowskie może pomóc w rozpoznaniu; badania laboratoryjne zazwyczaj nie pomagają. Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć od paracetamolu i stopniowo je intensyfikować do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ćwiczenia fizyczne są użytecznym dodatkiem do leczenia; wykazano, że zmniejszają ból i niepełnosprawność. W chorobie zwyrodnieniowej stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego można stosować suplementy zawierające glukozaminę i chondroitynę. Iniekcje kortykosteroidów są niedrogie i zapewniają krótkotrwałą (4-8 tygodni) ulgę w zaostrzeniach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego; iniekcje kwasu hialuronowego są droższe, ale poprawa może utrzymywać się przez dłuższy czas. U pacjentów z przewlekłym bólem i niepełnosprawnością pomimo maksymalnej farmakoterapii zalecana jest całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego, kolanowego lub ramiennego.

Summary:
Osteoarthritis is a common degenerative disorder of the articular cartilage associated with hypertrophic bone changes. Risk factors include genetics, female sex, past trauma, advancing age, and obesity. The diagnosis is based on a history of joint pain worsened by movement, which can lead to disability in activities of daily living. Plain radiography may help in the diagnosis, but laboratory testing usually does not. Pharmacologic treatment should begin with acetaminophen and step up to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Exercise is a useful adjunct to treatment and has been shown to reduce pain and disability. The supplements glucosamine and chondroitin can be used for moderate to severe osteoarthritis when taken in combination. Corticosteroid injections provide inexpensive, short-term (four to eight weeks) relief of osteoarthritic flare-ups of the knee, whereas hyaluronic acid injections are more expensive but can maintain symptom improvement for longer periods. Total joint replacement of the hip, knee, or shoulder is recommended for patients with chronic pain and disability despite maximal medical therapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.