Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Opieka podstawowa nad pacjentem
z nowotworem złośliwym

Streszczenie:
Opieka nad pacjentami z nowotworem złośliwym może być rozszerzona o włączenie do niej lekarza opieki podstawowej. Rolą lekarza może być poinformowanie pacjenta o rozpoznaniu, pomoc w podjęciu decyzji dotyczących leczenia, zapewnienie wsparcia psychologicznego, leczenie chorób współistniejących, kontynuacja odpowiedniej dla danego pacjenta opieki profilaktycznej oraz rozpoznanie i samodzielne lub wspólne (z innymi specjalistami) postępowanie w przypadku pojawiających się powikłań samej choroby i jej leczenia. Działania niepożądane terapii i związane z samym nowotworem złośliwym objawy obejmują nudności, gorączkę z neutropenią, ból, uczucie zmęczenia, spadek nastroju oraz zaburzenia emocjonalne. W opanowaniu ostro przebiegających nudności związanych z chemioterapią skutecznie działają antagoniści receptorów serotoninowych (5-hydroksytryptaminowych). Gorączka z neutropenią wymaga systematycznej oceny i wczesnej empirycznej antybiotykoterapii podczas oczekiwania na wyniki posiewów. Zdarza się, że ból związany z nowotworem złośliwym, obniżenie nastroju oraz zmęczenie są zbyt rzadko rozpoznawane i niedostatecznie leczone. Zastosowanie szybkich narzędzi do badań przesiewowych do oceny zmęczenia i zaburzeń emocjonalnych może poprawić postępowanie w zakresie tych objawów. W leczeniu zmęczenia związanego z nowotworem złośliwym przydatne są ćwiczenia fizyczne, postępowanie dotyczące aktywności życiowych oraz interwencje psychospołeczne. Lekarz musi zachować czujność co do objawów podmiotowych i przedmiotowych stanów nagłych związanych z nowotworami, takich jak ucisk rdzenia kręgowego, hiperkalcemia, zespół lizy guza, tamponada serca lub zespół żyły głównej górnej.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.