Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zdrowie jako wartość czy wartości?

Streszczenie:
Tło: Lekarz jest zobowiązany do troski o zdrowie pacjenta i tę powinność etyczną wypełnia, działając zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i umiejętnościami lekarskimi, realizując tym samym cel terapeutyczny, zgodnie z medycznymi potrzebami pacjenta. Dla realizacji tego zobowiązania lekarz musi posługiwać się medycznym rozumieniem zdrowia i choroby, ponieważ tylko ono daje możliwość zdefiniowania celu terapeutycznego i prawną podstawę interwencji medycznej. Odmienne jednak są wartości zdrowia właściwe działaniom nakierowanym na optymalizację zdrowia u osób zdrowych, które pragną dzięki interwencji lekarskiej poprawić własną wydolność fizjologiczną lub psychiczną.
Cel: Wskazanie, że zdrowie jest wartością różnych postaci troski o ciało, które mogą odbiegać od lekarskiego jej rozumienia. Uzasadnienie, że optymalizacja zdrowia u pacjentów zdrowych, jeśli związana jest z postępowaniem lekarskim, nie realizuje celu terapeutycznego, nie ma przesłanek etycznych i może narazić pacjentów na wyrządzenie szkody.
Omówienie: Lekarz podejmuje się leczenia pacjenta, gdy zdiagnozuje chorobę. Zapobiegawczo chroni zdrowie pacjenta, jeśli może być ono zagrożone. Zdrowie jako wartość należy wtedy do zobowiązań etycznych lekarza. Problem pojawia się, gdy osoba zdrowa prosi lekarza o interwencję medyczną, aby być jeszcze zdrowszą. Deontologiczne zobowiązanie do troski o zdrowie pacjenta nie zakłada jednak polepszania zdrowia u osoby zdrowej. Jest to przejaw medykalizacji zdrowia, którego rezultatem jest uzależnienie pacjenta od konsumpcji środków farmaceutycznych i usług medycznych oraz interpretowanie złego samopoczucia pacjenta w kategoriach choroby bez odniesienia do patologii. Interwencje medyczne polepszające stan zdrowia u osoby zdrowej, a więc takiej, która nie ma zdiagnozowanego problemu medycznego, są działaniami pozbawionymi celu terapeutycznego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.