Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Indywidualna praktyka zawodowa lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło: Jedną z form wykonywania działalności leczniczej jest lekarska praktyka zawodowa. Wykonywanie zawodu lekarza w formie praktyki zawodowej jest równoznaczne z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach działalności leczniczej i prowadzeniem działalności gospodarczej.
Cel: Artykuł przedstawia etapy postępowania i obowiązki lekarza zakładającego indywidualną praktykę lekarza rodzinnego – od wyboru formy organizacyjno-prawnej praktyki zawodowej, poprzez rejestrację firmy w ewidencji działalności gospodarczej oraz spełnienie warunków formalnych niezbędnych do rejestracji praktyki indywidualnej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.