Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przewlekła biegunka

Ocena

Streszczenie:
Przewlekła biegunka, zdefiniowana jako trwające ponad cztery tygodnie zmniejszenie konsystencji stolca, jest częstym, lecz stanowiącym dla lekarza wyzwanie scenariuszem klinicznym. Biegunkę przewlekłą można podzielić na trzy podstawowe kategorie: biegunkę wodnistą, tłuszczową (spowodowaną złym wchłanianiem) i z przyczyn zapalnych. Biegunka wodnista może być osmotyczna, sekrecyjna i czynnościowa; obejmuje biegunkę pojawiającą się w przebiegu zespołu jelita drażliwego, który jest najczęstszą przyczyną biegunki czynnościowej. Innym przykładem choroby, w której występuje biegunka wodnista, jest mikroskopowe zapalenie jelita grubego (biegunka sekrecyjna występuje u osób w starszym wieku). Biegunka wywołana środkami przeczyszczającymi ma często charakter osmotyczny. Biegunka związana z zespołem złego wchłaniania charakteryzuje się wydalaniem nadmiernych ilości gazów, biegunką tłuszczową lub utratą masy ciała. Klasycznym przykładem biegunki zakaźnej jest giardiaza. Celiakia (enteropatia glutenozależna) jest także związana z zespołem złego wchłaniania i zwykle prowadzi do utraty masy ciała oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza. Biegunka zapalna, np. w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna, charakteryzuje się obecnością krwi i ropy w stolcu oraz podwyższonym poziomem kalprotektyny w kale. Zapalenie wywołują także inwazyjne szczepy bakterii i pasożyty. Coraz częstsze i coraz bardziej zjadliwe są zakażenia Clostridium difficile po antybiotykoterapii. Nie wszystkie rodzaje przewlekłej biegunki są wodniste, związane z zespołem złego wchłaniania bądź zapaleniem: niektóre rodzaje biegunki nakładają się na siebie. Najbardziej praktycznym podejściem diagnostycznym jest próba ustalenia rodzaju biegunki przed przeprowadzeniem badań dodatkowych i rozpoczęciem leczenia. Zawęża to listę możliwych rozpoznań oraz zmniejsza liczbę niepotrzebnych badań diagnostycznych. Leczenie empiryczne jest uzasadnione, jeżeli istnieje silnie podejrzenie, jaka jest diagnoza, i możliwe jest przeprowadzenie badań kontrolnych.

Summary:
Chronic diarrhea, defined as a decrease in stool consistency for more than four weeks, is a common but challenging clinical scenario. It can be divided into three basic categories: watery, fatty (malabsorption), and inflammatory. Watery diarrhea may be subdivided into osmotic, secretory, and functional types. Watery diarrhea includes irritable bowel syndrome, which is the most common cause of functional diarrhea. Another example of watery diarrhea is microscopic colitis, which is a secretory diarrhea affecting older persons. Laxative-induced diarrhea is often osmotic. Malabsorptive diarrhea is characterized by excess gas, steatorrhea, or weight loss; giardiasis is a classic infectious example. Celiac disease (gluten-sensitive enteropathy) is also malabsorptive, and typically results in weight loss and iron deficiency anemia. Inflammatory diarrhea, such as ulcerative colitis or Crohn disease, is characterized by blood and pus in the stool and an elevated fecal calprotectin level. Invasive bacteria and parasites also produce inflammation. Infections caused by Clostridium difficile subsequent to antibiotic use have become increasingly common and virulent. Not all chronic diarrhea is strictly watery, malabsorptive, or inflammatory, because some categories overlap. Still, the most practical diagnostic approach is to attempt to categorize the diarrhea by type before testing and treating. This narrows the list of diagnostic possibilities and reduces unnecessary testing. Empiric therapy is justified when a specific diagnosis is strongly suspected and follow-up is available.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.