Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nietypowa choroba refluksowa przełyku
– pułapki dla lekarza rodzinnego

Pytania praktyczne:
• Kiedy przewlekły kaszel może być związany z chorobą refluksową przełyku?
• Jak można potwierdzić refluksową etiologię długotrwałej chrypki?
• U których osób z niewyjaśnionym bólem w klatce piersiowej należy spodziewać się, że IPP będą skuteczne?

Streszczenie:
Tło: Według Klasyfikacji Montrealskiej bóle w klatce piersiowej, kaszel, astma i chrypka należą do nietypowych objawów choroby refluksowej przełyku. Głównym sposobem potwierdzenia związku tych objawów z refluksem jest ich ustępowanie w trakcie leczenia inhibitorami pompy protonowej (IPP).
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym „pułapek” diagnostycznych, które wiążą się z nietypową postacią choroby refluksowej przełyku.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Wbrew wcześniejszym doniesieniom IPP wykazują zróżnicowaną skuteczność w przypadkach nietypowych objawów choroby refluksowej przełyku. Skuteczność ta zależy od poprawnej kwalifikacji chorych. Bóle w klatce piersiowej u osób z refluksem udowodnionym przy pomocy badania endoskopowego lub monitorowania pH przełyku zwykle zmniejszają swoje nasilenie w trakcie leczenia IPP, ale mogą nie ustępować całkowicie. Inhibitory pompy protonowej powodują pewną poprawę u części chorych z przewlekłym kaszlem, który jest przypisywany refluksowi, natomiast nawet w dawkach ponadstandardowych nie są skuteczniejsze od placebo w leczeniu objawów ze strony gardła lub krtani. Ważnym zadaniem lekarza rodzinnego jest ścisła współpraca z kardiologiem, pulmonologiem i laryngologiem w celu prawidłowego wyboru chorych do leczenia antyrefluksowego, co może spowodować poprawę skuteczności stosowania IPP. Główne zasady postępowania w tych przypadkach omówiono na przykładzie trzech kobiet podejrzewanych o nietypowy przebieg choroby refluksowej.

Summary:
Background: The Montreal classification includes chest pain, cough, hoarseness and asthma as distinct atypical signs of gastro-esophageal reflux disease. Response to empiric treatment with proton pump inhibitors (IPP) has been suggested as a main diagnostic tool to identify reflux disease as the cause of these symptoms.
Aim: To present family physicians with diagnostic traps regarding atypical manifestation of gastro-esophageal reflux disease.
Method: Literature review.
Discussion: The effect of IPP in atypical cases of gastro-esophageal reflux disease is less universal than reported earlier, which depends on an incorrect evaluation of patients. An unexplained chest pain, even in patients with endoscopic or pH-monitoring evidence of gastro-esophageal reflux disease, tends to improve, but not to resolve, with IPP therapy. Use of IPP to treat cough associated with reflux disease has some effect in certain adults, whereas therapy with a high-dose IPP is no more effective than placebo in producing symptomatic improvement of laryngo-pharyngeal symptoms. That is why the main role of general practitioner is an appropriate cooperation with cardiologist, pulmonologist and laryngologist in order to qualify patients properly and improve IPP treatment. The main management strategies are discussed on the basis of three cases with suspected atypical reflux symptoms.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.